Hannes von Kiekenbruch

Voor mijn laatste nest, dat op 11 juli 2018 geboren is, koos ik voor Hannes von Kiekenbruch als dekreu. Een keuze waar later veel over te doen is geweest.
Hieronder zie je mijn reactie op de vele vragen die voorbij zijn gekomen. Ik probeer daar zo eerlijk en objectief mogelijk op te reageren. Vind ik achteraf dat ook ik het zo hier en daar anders had kunnen doen? Zeker! Waar het toe geleid heeft (verstoorde verhoudingen tot aan het opstappen van het bestuur aan toe) heb ik zeker niet gewild. Mijn doel was gewoon twee goede langharen bij elkaar brengen en een mooi nest fokken.
Ons zo geliefde ras is met deze ophef niet gediend. Ik hoop dat ik door open en eerlijk mijn informatie te delen de deur open zet voor de liefhebbers van de Langhaar om sámen verder te bouwen aan waar het ons om gaat:
De instandhouding en verbetering van het ras Duitse Staande Hond Langhaar als allround jachtgebruikshond!

Door op de vraag te klikken zie je mijn reactie daar op.
Gezien de ingewikkelde regelgeving heb ik Ad van Rooijen (AvR) gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden.

1. Mijn keuze voor Hannes

Waarom koos je voor Hannes?

Ik kies de dekreu voor mijn teef met verstand én met gevoel.
Hannes had vóórdat hij 18 maanden oud was in Duitsland al :

VJP 70. De voorjaars aanlegtest. Een mooie score.
HZP 183.  De najaars aanlegtest.
Als je de beide aanlegtesten hebt gehaald, kan de hond in de verzekering en mag je er mee op jacht. Beide aanlegtesten mogen één keer herhaald worden en zijn leeftijd gebonden.
AH. Als de hond op het warme hazenspoor zit, moet hij op fluitsignaal stoppen en pas na het teken van de keurmeester mag hij de klus afmaken. (Hannes bleek super onder appèl.)
HN. Dit geeft aan dat hij roofwild met succes aanpakt, en dus mijn inziens geen angstige hond kan zijn. 
SP 191. Schorlemmer of Elite Prüfung.
Alleen honden die goed gepresteerd hebben op de VJP en HZP. Een HN gehaald hebben, geröntgend zijn en op exterieur gekeurd zijn en niets mis mee is ,kunnen door de afdeling afgevaardigd worden.
Het is een Nationale en soms een Internationale 3 daagse proef van jonge honden.
Hannes werd overall 3e  en op Feldarbeit haalde hij de 1e plaats. (Super jachthond bij de crême de la crême!) daarvoor moet hij dus over een mooie galop bechikken door het veld en mooi voorstaan , wat ik ontzettend belangrijk vindt bij een langhaar
VGP. Dit is vergelijkbaar met een super “Grote Prijs Jan Coldewey”.
De proef duurt eveneens 2 dagen en heeft als extra: stöbern op waterwild, vossensleep en binnenbrengen over een hindernis. Deze proef is niet leeftijd gebonden en meestal doe je dit maar één keer.
Üf. Een zweetproef als op de Grote Prijs Jan Coldewey.
LN. Deze kwalificatie geeft aan dat hij op de prestatie proeven goed gepresteerd heeft.

Dit alles is prachtig natuurlijk, maar ook voor mij als
fokker geldt dat de reu me moet bevallen. Dat doet Hannes zowel in uiterlijk
als in gedrag.

Ook was het voor mij belangrijk dat de gezondheid bij Hannes tip top was. Ecvo plus punt 8 alles vrij! ,A heupen  norbergwaarde 40 EE locus  Schildklier regio vrij verklaard.

Hannes heeft toch een Duits ‘fokverbod’?” style=”fancy”]AvR: Hannes was in Duitsland een ‘Zuchtsperre’ opgelegd. Als je het fokreglement van de Duitse rasvereniging doorneemt zie je dat er diverse redenen zijn waarvoor een hond een (voorlopige dan wel definitieve) Zuchtsperre kan krijgen. Eén daarvan is dat vastgesteld is dat de hond een fok-uitsluitend gebrek heeft.

Waarom gebruik je een hond met een (Duits) fokverbod als dekreu?

Omdat ik er, nog steeds, van overtuigd ben dat Hannes een top-reu is die in de combinatie met mijn teef voor fantastische nazaten zou gaan zorgen. Een Duitse ‘Zuchtsperre’ (maar ook een ‘Zuchtverbot’) was en is geen beletsel om de hond hier als dekreu te gebruiken. Ik kreeg dan ook toestemming van onze rasvereniging voor deze dekking. Ik verwonder me over de commotie die is ontstaan. Ik had nooit verwacht dat er vanuit de vereniging een voorstel zou komen dat voor Hannes en zijn pups de 0 binnen het fokbeleid zou gaan betekenen.
Ik ben ook niet alleen afgegaan op hetgeen de eerste eigenaar van Hannes en Aart mij vertelden, maar heb ook gelijk alles geverifieerd bij de fokster van Hannes. Haar antwoord klopte exact met het verhaal van hen.
Ook heb ik contact gehad met de fokster van kennel Vom Tieven Vehn, die Hannes in zijn proefperiode als dekreu had gebruikt en haar pups met 5 maanden gesperrt zag worden. Zij vertelde ook hetzelfde verhaal hoe het in zijn werk was gegaan met Hannes zijn Zuchtsperre.
Voor mij was het een duidelijk verhaal: In Nederland zal een reu nooit afgekeurd worden voor de fok omdat hij zich angstig gedraagt tijdens het meten op een tentoonstelling of clubmatch. Je krijgt hoogstens het advies mee om ringtraining te gaan doen en je zakt in je kwalificatie.

Ook vind ik het raar dat alleen Hannes genoemd wordt als dekreu met een buitenlandse zuchtsperre terwijl bij het bestuur van de Nederlandse vereniging Langhaar bekend is , dat er nog een reu is ingezet met een buitenlandse zuchtsperre namelijk Gothja von alt Humling die vele malen is gebruikt en waarover men nooit een woord rept

Was het ‘gebrek’ van Hannes dan geen reden hem niet te gebruiken?

Er zijn diverse (fok-uitsluitende) gebreken die in Duitsland tot een ‘Zuchtsperre’ kunnen leiden. Ik vind dat er verschil is tussen een ‘gebrek’ dat door objectief onderzoek vastgesteld wordt (zoals bijvoorbeeld HD) en een ‘gebrek’ dat door een mens (hoe deskundig ook) wordt vastgesteld. Laten we zeggen dat ik er, na onderzoek, van overtuigd was dat Hannes geen bovenmatig nerveuze hond is. In mijn ogen kan een hond met een roofwild aantekening geen angstige hond zijn. Daar is namelijk moed voor nodig. Ook had ik de hond al een paar keer in het echt ontmoet onder andere op de proef in Haaksbergen in 2017. Daar liep Hannes gebroederlijk naast Milo en dat was voor mij tekenend voor zijn goede karakter. Hij was uiterst relaxed in al dat rumoer daar.
Zijn werken , zijn gezondheidsuitslagen en karakter plus uiterlijk maakten hem tot de perfecte match.
Komt bij dat in Nederland een hond nooit afgekeurd zou worden omdat hij zich terughoudend gedraagt tijdens het meten.
Dit alles neemt niet weg  dat het oordeel van de Duitse keurmeester daar telt en de Duitse rasvereniging Hannes een ‘Zuchtsperre’ heeft opgelegd.

Aart en jij hebben het stevig opgenomen voor Hannes. Terecht?

Zowel Aart als ik zijn er van overtuigd dat Hannes een top-reu is die voor uitstekende nazaten kan zorgen. Wij denken dat de Zuchtsperre in Duitsland, gezien de omstandigheden, niet terecht is. De hond had zich bij diverse evenementen in Duitsland zonder problemen ‘laten zien’. Daarbij was zijn gedrag beschreven als ‘in wesen ruhig und freundlig’. Het is mij (ons) een raadsel hoe het vervolgens mogelijk is dat deze hond in Duitsland van de fok werd uitgesloten, omdat hij één maal angstig gedrag zou hebben vertoond. (Terwijl hij werd voorgebracht door een vreemde.) In Duitsland blijft een genomen beslissing echter rücksichtslos staan.
Wij hebben steeds weer geprobeerd onze kant van het verhaal naar voren te brengen, maar ‘kwamen er niet door’.

Er is door het toenmalige bestuur nooit geen hoor en wederhoor gepleegd .

2. Relatie met ons fokbeleid

Het is toch logisch dat wij als rasvereniging niet willen dat een hond met een buitenlands fokverbod ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt wordt?

Dat is zeker logisch. Zoals Ad bij de volgende vraag zal toelichten, is het niet nodig daarvoor  een extra bepaling in ons fokbeleid op te nemen. Naar zijn mening voldoet de huidige regelgeving in principe om te voorkomen dat deze honden ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt worden.

Hoe wordt met de huidige regelgeving voorkomen dat dat een hond met een buitenlands fokverbod ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt wordt?

AvR: Het is een ingewikkeld, maar logisch verhaal.
a. De totaal 74 landen die (als Full member, Associate Member of Contract Partner) bij de FCI zijn aangesloten zijn alle gebonden aan de Internationale Fokregels van de FCI. Zij dienen deze regels in het betreffende land te reglementeren en handhaven.
b. Dit betekent dat de Raad van Beheer in Nederland, net als de andere leden en partners van de FCI, haar Huishoudelijk Reglement en haar Kynologisch Reglement gebaseerd heeft op de internationale regels (de Breeding Rules) van de FCI.
Artikel VI.23D titel 2 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer luidt:
1. Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen.
2. Aandoeningen dienen te worden verwoord in het VFR van de rasvereniging.
Let op: Dit Nederlandse fokverbod geldt voor een ieder, dus ook voor niet-leden van de NVL.
c. Elk fokverbod van een FCI lid of partner is dus (net als ons fokverbod)  gebaseerd op de FCI regels.
Dus:
Als een hond in het buitenland een fokverbod heeft gekregen op grond van een gebrek dat niet in ons VFR (!) terug te vinden is, hebben wij iets laten liggen óf kunnen we het fokverbod negeren.
Let wel; dit is mijn interpretatie van de regelgeving. Of onze vereniging deze interpretatie (nadat navraag is gedaan bij de Raad van Beheer) wil overnemen is aan haar. De consequentie is ingrijpend.

Hoe kan het dan dat Hannes met zijn Duitse fokverbod toch toestemming van de NVL heeft gekregen om te dekken?

AvR: We volgen de redenering van het antwoord hiervoor:
a. Duitsland én Nederland zijn Full Member van de FCI en volgen de ‘Breeding Rules’ van de FCI.
b. Zowel Duitsland als Nederland kennen ‘bovenmatig angstig gedrag’ als een ‘aandoening’ die tot een fokverbod kan leiden en deze ‘aandoening’ is in ons VFR als volgt verwoord:
“5.1. Honden waarbij, tijdens enigerlei door de vereniging, Raad van Beheer of KNJV erkend evenement, vastgesteld is dat zij bovenmatig agressief, dominant of angstig gedrag vertonen kunnen voor de fokkerij worden uitgesloten.”
c. Nu Hannes diverse malen aan zo’n evenement in Nederland heeft deelgenomen en de ‘aandoening’ daar niet is vastgesteld, was en is er geen reden om Hannes een Nederlands fokverbod op te leggen.

Hannes is op de Clubmatch 2018 gemeten en reserve kampioen geworden en op de tentoonstelling in Utrecht 2018 is hij ook weer gemeten en ook reserve kampioen geworden,

Dus Hannes is er op grond van een ‘tekortkoming’ in ons VFR doorgeslipt?
AvR: Het is maar hoe je het bekijkt. Dat ‘Duitsland’ bij Hannes de ‘Fehler’ “Ängstlichkeit” heeft vastgesteld en hem daarom een Zuchtsperre heeft opgelegd, is een feit. In Duitsland kan een definitieve Zuchtsperre niet opgeheven worden.  Feit is ook dat bij Hannes tijdens de evenementen in Nederland en de chipcontrole door de Raad van Beheer geen ‘bovenmatig angstig gedrag’ is vastgesteld.
Natuurlijk kan e.e.a. voor de NVL aanleiding zijn om het tegengaan van fokken met honden met bovenmatig agressief, dominant of angstig gedrag anders/beter te gaan regelen.
Hoewel het m.i. niet nodig zou moeten zijn, kan er ook voor gekozen worden honden met een buitenlands fokverbod sowieso voor de fokkerij in Nederland uit te sluiten.

Ik hoorde dat Hannes de Zuchtsperre kreeg omdat bleek dat zijn nakomelingen ook zijn ‘gebrek’ vertoonden. Klopt dat?

AvR: Nee, dat klopt niet. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een ouderdier van verdere fok uit te sluiten omdat er bij de nakomelingen een bepaald gebrek wordt vastgesteld. Daarbij moeten er wel nakomelingen zijn met verschillende partners. Hannes had maar één nest in Duitsland. Zijn Zuchtsperre heeft hij alleen gekregen a.g.v.  tijdens één keuring vastgestelde “Ängstlichkeit”. Het is wel waar dat een Duitse zoon van Hannes gediskwalificeerd is bij een keuring wegens brommen naar de keurmeester (“Aggressiv gegen Menschen. Zahnkontrolle nicht möglich – knurrt bei der Kontrolle massiv.”)
Ik ken de hond niet en ben er (ook!) niet bij geweest. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat gedrag voor een deel (!) voort komt uit erfelijke factoren. Hier hebben zowel de vader- als de moederhond invloed. Belangrijk(er) is echter (ook) hoe de hond in de kritische periodes en daarna gesocialiseerd is.
Dit neemt niet weg dat het goed is extra alert te zijn als pups van een bepaalde hond dezelfde gebreken vertoont.
Ik word er een beetje moe van dat er kennelijk mensen zijn die er allerlei halve waarheden of regelrechte onwaarheden bijhalen om Hannes en zijn pups in diskrediet te brengen.

Hannes is vele malen gekeurd geweest in Duitslans bij deelname aan Zuchtshows en wedstrijden en altijd stond er wesen freunlich en ruhig.

Kun je je voorstellen dat de ‘casus Hannes’ tot gevolg kan hebben dat onze samenwerking met Duitsland in gevaar komt?
AvR: Als deze signalen er zijn, dan vind ik het goed dat ze met de leden gecommuniceerd worden.  Deze reactie van de voorzitter van het Weltverband op een vraag m.b.t. de casus Hannes is helder en ook logisch. Hij vindt dat er, op grond van de Duitse Zuchtsperre, met Hannes en zijn nazaten niet gefokt moet worden. Daarbij vraagt hij de rasvereniging in Nederland onze regelgeving zo veel mogelijk op de Duitse af te stemmen.
Overigens staat in het Duitse fokreglement dat de pups van een hond met een fok-uitsluitend gebrek een Zuchtsperre opgelegd krijgen. Betreft dus niet alle nazaten, maar alleen de eerstelijns nazaten.
Volgens mij is het Weltverband en onze Duitse zustervereniging goed uit te leggen (zie de vragen hiervoor) dat op grond van de huidige regelgeving een hond met een Duits ‘Zuchtsperre’ in principe ook een Nederlands fokverbod heeft. Daarbij is ook uit te leggen hoe het in dit geval gelopen is.
Dat er aanleiding is nog eens goed naar onze regelgeving te kijken, is m.i. duidelijk.
Feit is dat op grond van kynologische regels het land van herkomst een groot deel van de regels bepaalt.
In hoeverre het mogelijk en wenselijk is ‘duitse voorschriften’ over te nemen is daarbij wel de vraag. Hangt ook af van onze (on)mogelijkheden en waar wel en geen draagvlak voor is binnen de vereniging.

Wat vind je van de voorgestelde motie waarin gevraagd wordt om reglementswijzigingen?

Wij (ik als fokster en de pup-kopers) hebben daarover deze brief aan de Algemene Vergadering geschreven. Deze motie zal waarschijnlijk aangenomen worden. Overigens heeft de huidige eigenaar van Hannes de AV in deze brief aangegeven dat hij Hannes niet meer in zal zetten als dekreu.

3. Het voorstel van en het terugtreden van het bestuur

Waarom dit felle verzet tegen het voorstel van het bestuur?

Het begon met het mail van de toenmalige voorzitter van de
FBC, tevens bestuurslid, met o.a. de volgende tekst:
Het voornemen is dat honden
waarvoor in het buitenland een fokverbod geldt ook niet aan de richtlijnen van
de vereniging zullen voldoen. (Dat is ook logisch en het is eigenlijk
opmerkelijk dat daarvoor nog geen regels of richtlijnen bestonden.)
Conform het fokbeleid zal dat dus (nadat het voorstel is aangenomen) onderdeel
worden van de scoretabel en zal een hond waar dit voor geldt op dat onderdeel
een “0” scoren en dus niet aan de richtlijnen van de vereniging voldoen.
In het specifieke geval van Hannes geldt dat er een fokverbod in Duitsland
bestaat op Hannes zelf en alle nakomelingen daarvan. Dat is en was, ten tijde
van de dekking, al bekend en erg duidelijk vastgelegd door de Duitse
rasvereniging. Bij aanname van het voorgenomen beleid zal dat automatisch
inhouden dat Hannes en alle nakomelingen van Hannes niet aan de richtlijnen van
de vereniging zullen voldoen. Dat is, conform het fokverbod in Duitsland, niet
begrensd dus dat blijft zo, ook na eventueel meerdere generaties. Wanneer de
eigenaar van Hannes het niet eens is met dat fokverbod kan hij onderzoeken of
bezwaar daartegen in Duitsland mogelijk is.”

Omdat
ik met de beste bedoelingen en met toestemming van de vereniging Hannes als
dekreu had gebruikt viel dit bericht me ‘rauw op mijn dak’. Er was immers niets
veranderd. De pups voldeden en voldoen aan ons fokreglement en –beleid. Waarom
zouden ze dan, met terugwerkende kracht, niet meer voldoen?

Maar dat het bestuur maatregelen neemt om tegen te gaan, dat honden met een Zuchtsperre binnen ons fokbeleid worden gebruikt, is toch logisch? .

Dat er een voorstel voor een nieuwe regel zou komen om tegen te gaan, dat honden met een Zuchtsperre nogmaals als fokdier gebruikt zouden worden, kon ik nog wel begrijpen. Wat ik, tot op de dag van vandaag, niet begrijp is, dat het bestuur met haar voorstel een Duitse regel wilde invoeren, waardoor pups van een hond met een Zuchtsperre ook een 0 zouden gaan scoren. Hoe kun je nu als vereniging tegen mij als fokker en tegen de pup-kopers volhouden dat een reu gebruikt mag worden om vervolgens te bepalen dat de pups niet voldoen omdat die reu gebruikt is? En dat terwijl de vereniging volledig op de hoogte was van de Zuchtsperre. Als je iets nieuws bepaalt, sluit je toch de gevolgen voor eerdere beslissingen uit?!
AvR: Daar komt bij dat wij in Nederland de Duitse bepaling, dat pups van een ouderdier met een fok-uitsluitend gebrek van de fokkerij worden uitgesloten, niet kennen. M.i. logisch. Waarom zou je goede honden uitsluiten vanwege een ‘gebrek’ dat zij niet hebben? Als een pup van een hond met slechte heupen blijkt prima heupen te hebben, sluiten wij deze pup toch ook niet op voorhand al uit?! Veel ‘fok-uitsluitende gebreken’ kunnen worden vastgesteld of uitgesloten (!) middels door “de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken”. Ook bij ‘karakterfouten’ is het m.i. redelijk eenvoudig om vast te stellen of een hond de karakterfout van het ouderdier vertoont.

Goed, de emotie kan ik begrijpen, maar kon het niet wat minder?

Ik heb gelezen dat de uitingen op Facebook, per mail en op website er voor gezorgd hebben dat het bestuur de deuren heeft gesloten. Ik heb echter gemerkt dat er vanaf het begin geen overleg was. Het oude bestuur leek al bepaald te hebben hoe ze het wilden hebben. Ze moesten de Duitsers laten zien dat dit afgestraft zou gaan worden.
Ik begrijp niet waarom het bestuur niet is ingegaan op het voorstel/aanbod van Ad om er sámen uit te komen.

Wat was er mis met het voorstel van het bestuur?

AvR: Ik ga er van uit dat de intentie van het bestuur met de voorstel goed was. Als eigenaar van een pup van Hannes was ik natuurlijk niet blij met een voorstel dat tot gevolg zou hebben dat mijn reu op voorhand al niet zou voldoen aan de richtlijnen van mijn vereniging. Ik snapte ook niet hoe het bestuur van mijn vereniging met zo’n voorstel kon komen.
Het lukte me niet daarover op een normale manier contact met het bestuur te krijgen. Mijn nette mail werd niet beantwoord. Ik heb vervolgens de voorzitter benaderd om samen te proberen de emoties van beide kanten wat te temperen. Helaas hield hij zich niet aan zijn toezegging contact met me te houden.
Hierop bleef me niets anders over dan de vergadering te vervelen met een gedetailleerde uitleg, waarom het voorstel ‘van geen kant klopte’.

 1. Ik merkte op het tegenstrijdig aan elkaar te den dat het bestuur enerzijds groot belang hecht aan de voorgestelde reglementswijziging (tegen gaan gebruik honden met buitenlands fokverbod, belang internationale samenwerking etc.) maar dat het bestuur anderzijds benadrukt dat ‘de 0’ gezien moet worden binnen het nieuwe fokbeleid dat is gericht op 100% transparantie vanuit de NVL over alle in Nederland geboren en bij de RvB aangemelde nesten, waarbij op  geen enkele manier fokkers nog iets ontzegd wordt.
 2. Ik gaf aan het ongewenst te vinden dat pups buiten het fokbeleid van de vereniging geplaatst worden vanwege de vader die even daarvóór met toestemming van de vereniging is gebruikt.
 3. Ik wees de vergadering er op dat het argument “Om te voorkomen dat Nederland in een internationaal isolement terecht komt doordat honden, in de toekomst, niet meer gebruikt kunnen worden in het buitenland” geen steun vindt in hetgeen door de voorzitter van de FBC (m.i. ten onrechte) in zijn mailbericht namens de vereniging aan fokster Wilma de Graaf werd beweerd.  Bedoelde nazaten hebben geen ‘fokverbod’ of ‘Zuchtsperre’. ‘Eerstelijns’ nazaten worden niet ingeschreven in het Duitse ‘Zuchtbuch’ en daar blijft het bij. Ik overhandigde het  bestuur een afdruk van de relevante artikelen uit de Duitse regelgeving.
 4. Ik wees de vergadering er op dat het (verwijderde) argument “Om te voorkomen dat pupkopers, in de toekomst, er te laat achter komen dat hun hond of nazaten daarvan niet kunnen deelnemen aan bepaalde wedstrijden of proeven” door Wilma de Graaf eerder al weerlegd werd. (Inmiddels hebben twee pups hun VJP gehaald!)
 5. Ik wees de vergadering er op dat het (daarna ingebrachte!) argument “Om te voorkomen dat pupkopers, in de toekomst, onverwacht niet kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden“ geen steun vindt in de ‘Official Rules and Bylaws for International Field Trials and International Hunting Tests for Continental Pointers’ van de FCI.
 6. Ik wees de vergadering er op dat het argument “Om te voorkomen dat er internationaal gehandeld wordt in honden, welke ongeschikt zijn bevonden voor de fokkerij” en het uitgangspunt “dat het nooit zo mag zijn dat een hond waarop in een ander, FCI erkend, land een fokverbod rust aan de richtlijnen voor de fokkerij in Nederland kan voldoen” ons niet noodzaken om een wijziging/aanvulling in ons fokbeleid op te nemen. Wel om te bezien of we de ‘aandoeningen’ voldoende hebben beschreven in het VFR. Daarbij legde ik uit dat wij als rasvereniging op grond van artikel VI.23D titel 2 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer wel degelijk zeggenschap hebben en nu al voldoende mogelijkheid om honden met een buitenlands fokverbod die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen’ onder het ‘Nederlandse fokverbod’ te laten vallen.
 7. Ik vroeg mij af waarom (als het bestuur dat alsnog wilt) niet gekozen is voor de tekst: Honden met een buitenlands fokverbod scoren een 0? De tekst in het voorstel is verwarrend, voor meerderlei uitleg vatbaar en heeft ongewenste consequenties.
  a. Eerste zin van het voorstel betekent dat élke DSL, waar ook ter wereld, die in FCI erkende Duitsland ‘von der Zucht ist ausgeschlossen’ om te beginnen de 0 scoort.
  b. Tweede zin van het voorstel betekent dat elke DSL, waar ook ter wereld, die in Duitsland ‘von der Zucht ist ausgeschlossen’ en waarop een ‘fok uitsluitende maatregel’ van toepassing is daadwerkelijk de 0 scoort.
  c. Omdat geen definitie is van de term ‘fok uitsluitende maatregel’ wordt op deze wijze gekozen voor een bepaling waarvan de consequenties en reikwijdte onduidelijk is.

Is het voorstel van het inmiddels afgetreden bestuur terecht afgewezen?
Het voorstel haalde niet de vereiste twee-derde meerderheid. Dit ondanks de aankondiging van het bestuur voorafgaand aan de stemming dat zij zou aftreden als het voorstel zou worden afgewezen.

Wat vind je van het aftreden van het bestuur?

Wat wij schreven in onze
brief aan de Algemene Vergadering van 6 april:

“Tot slot nemen wij
nadrukkelijk afstand van berichten op Website, Social Media of via mail waarin
wordt gesuggereerd of beweerd dat een kleine groep mensen er voor gezorgd heeft
dat de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar kwam en er aldus voor
gezorgd heeft dat het bestuur zich terugtrok. Het bestuur is, behoudens de
beperkingen van de statuten (!) belast met het besturen van de vereniging en
heeft zich daarbij de richten naar de aanwijzingen betreffende de algemene
lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de
begroting of op andere wijze worden gegeven. (Artikel 25 Statuten)

Het, inmiddels afgetreden, bestuur heeft op 23 februari 2019 vier voorstellen aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Twee voorstellen hebben het, eenvoudig gezegd, ‘niet gehaald’. Ook dat is onderdeel van het democratisch proces binnen onze vereniging. Het vorige bestuur zag afwijzing van haar voorstellen als een ‘motie van wantrouwen’ en trad daarom terug. Het geeft geen pas leden die, overeenkomstig de regels rond de besluitvorming binnen onze vereniging, voorstellen van het bestuur afwijzen, te verwijten dat zij de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar brengen en het aftreden van het bestuur veroorzaakt hebben.”

Hoe moet het nu verder?

Ik begrijp dat er op 6 april een nieuw bestuur gekozen is. Naar verwachting zijn de moties m.b.t. het fokbeleid en het e-locus aangenomen.

Ik wacht af welke voorstellen
het nieuwe bestuur doet n.a.v. deze moties.

Wat ik vooral hoop, is dat we
binnen onze vereniging sámen verder kunnen.

Ik vind het klasse van Aart daarvoor
de voorzet gegeven heeft en heeft besloten om Hannes niet meer voor een dekking
te gebruiken. Niet dat hij twijfelt aan de kwaliteiten van Hannes. Nee, hij
schrijft de AV:

“Ik ben van mening dat de
belangen van het, ook door mij zo geliefde, ras door een sterke en evenwichtige
rasvereniging behartigd moeten worden. In het belang van de Duitse Staande
Langhaar heb ik daarom besloten Hannes niet langer beschikbaar te stellen als
dekreu.”

Ik ben ook van mening dat er openheid van zaken over alles naar de leden geventileerd worden , dat is tot nu toe zeker niet het geval, een zeer eenzijdige berichtgeving waarin onze positie totaal onderbelicht blijft

Voor mijn laatste nest, dat op 11 juli 2018 geboren is, koos ik voor Hannes von Kiekenbruch als dekreu. Een keuze waar later veel over te doen is geweest.
Hieronder zie je mijn reactie op de vele vragen die voorbij zijn gekomen. Ik probeer daar zo eerlijk en objectief mogelijk op te reageren. Vind ik achteraf dat ook ik het zo hier en daar anders had kunnen doen? Zeker! Waar het toe geleid heeft (verstoorde verhoudingen tot aan het opstappen van het bestuur aan toe) heb ik zeker niet gewild. Mijn doel was gewoon twee goede langharen bij elkaar brengen en een mooi nest fokken.
Ons zo geliefde ras is met deze ophef niet gediend. Ik hoop dat ik door open en eerlijk mijn informatie te delen de deur open zet voor de liefhebbers van de Langhaar om sámen verder te bouwen aan waar het ons om gaat:
De instandhouding en verbetering van het ras Duitse Staande Hond Langhaar als allround jachtgebruikshond!

Door op de vraag te klikken zie je mijn reactie daar op.
Gezien de ingewikkelde regelgeving heb ik Ad van Rooijen (AvR) gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden.

1. Mijn keuze voor Hannes

Waarom koos je voor Hannes?

Ik kies de dekreu voor mijn teef met verstand én met gevoel.
Hannes had vóórdat hij 18 maanden oud was in Duitsland al :

VJP 70. De voorjaars aanlegtest. Een mooie score.
HZP 183.  De najaars aanlegtest.
Als je de beide aanlegtesten hebt gehaald, kan de hond in de verzekering en mag je er mee op jacht. Beide aanlegtesten mogen één keer herhaald worden en zijn leeftijd gebonden.
AH. Als de hond op het warme hazenspoor zit, moet hij op fluitsignaal stoppen en pas na het teken van de keurmeester mag hij de klus afmaken. (Hannes bleek super onder appèl.)
HN. Dit geeft aan dat hij roofwild met succes aanpakt, en dus mijn inziens geen angstige hond kan zijn. 
SP 191. Schorlemmer of Elite Prüfung.
Alleen honden die goed gepresteerd hebben op de VJP en HZP. Een HN gehaald hebben, geröntgend zijn en op exterieur gekeurd zijn en niets mis mee is ,kunnen door de afdeling afgevaardigd worden.
Het is een Nationale en soms een Internationale 3 daagse proef van jonge honden.
Hannes werd overall 3e  en op Feldarbeit haalde hij de 1e plaats. (Super jachthond bij de crême de la crême!) daarvoor moet hij dus over een mooie galop bechikken door het veld en mooi voorstaan , wat ik ontzettend belangrijk vindt bij een langhaar
VGP. Dit is vergelijkbaar met een super “Grote Prijs Jan Coldewey”.
De proef duurt eveneens 2 dagen en heeft als extra: stöbern op waterwild, vossensleep en binnenbrengen over een hindernis. Deze proef is niet leeftijd gebonden en meestal doe je dit maar één keer.
Üf. Een zweetproef als op de Grote Prijs Jan Coldewey.
LN. Deze kwalificatie geeft aan dat hij op de prestatie proeven goed gepresteerd heeft.

Dit alles is prachtig natuurlijk, maar ook voor mij als
fokker geldt dat de reu me moet bevallen. Dat doet Hannes zowel in uiterlijk
als in gedrag.

Ook was het voor mij belangrijk dat de gezondheid bij Hannes tip top was. Ecvo plus punt 8 alles vrij! ,A heupen  norbergwaarde 40 EE locus  Schildklier regio vrij verklaard.

Hannes heeft toch een Duits ‘fokverbod’?” style=”fancy”]AvR: Hannes was in Duitsland een ‘Zuchtsperre’ opgelegd. Als je het fokreglement van de Duitse rasvereniging doorneemt zie je dat er diverse redenen zijn waarvoor een hond een (voorlopige dan wel definitieve) Zuchtsperre kan krijgen. Eén daarvan is dat vastgesteld is dat de hond een fok-uitsluitend gebrek heeft.

Waarom gebruik je een hond met een (Duits) fokverbod als dekreu?

Omdat ik er, nog steeds, van overtuigd ben dat Hannes een top-reu is die in de combinatie met mijn teef voor fantastische nazaten zou gaan zorgen. Een Duitse ‘Zuchtsperre’ (maar ook een ‘Zuchtverbot’) was en is geen beletsel om de hond hier als dekreu te gebruiken. Ik kreeg dan ook toestemming van onze rasvereniging voor deze dekking. Ik verwonder me over de commotie die is ontstaan. Ik had nooit verwacht dat er vanuit de vereniging een voorstel zou komen dat voor Hannes en zijn pups de 0 binnen het fokbeleid zou gaan betekenen.
Ik ben ook niet alleen afgegaan op hetgeen de eerste eigenaar van Hannes en Aart mij vertelden, maar heb ook gelijk alles geverifieerd bij de fokster van Hannes. Haar antwoord klopte exact met het verhaal van hen.
Ook heb ik contact gehad met de fokster van kennel Vom Tieven Vehn, die Hannes in zijn proefperiode als dekreu had gebruikt en haar pups met 5 maanden gesperrt zag worden. Zij vertelde ook hetzelfde verhaal hoe het in zijn werk was gegaan met Hannes zijn Zuchtsperre.
Voor mij was het een duidelijk verhaal: In Nederland zal een reu nooit afgekeurd worden voor de fok omdat hij zich angstig gedraagt tijdens het meten op een tentoonstelling of clubmatch. Je krijgt hoogstens het advies mee om ringtraining te gaan doen en je zakt in je kwalificatie.

Ook vind ik het raar dat alleen Hannes genoemd wordt als dekreu met een buitenlandse zuchtsperre terwijl bij het bestuur van de Nederlandse vereniging Langhaar bekend is , dat er nog een reu is ingezet met een buitenlandse zuchtsperre namelijk Gothja von alt Humling die vele malen is gebruikt en waarover men nooit een woord rept

Was het ‘gebrek’ van Hannes dan geen reden hem niet te gebruiken?

Er zijn diverse (fok-uitsluitende) gebreken die in Duitsland tot een ‘Zuchtsperre’ kunnen leiden. Ik vind dat er verschil is tussen een ‘gebrek’ dat door objectief onderzoek vastgesteld wordt (zoals bijvoorbeeld HD) en een ‘gebrek’ dat door een mens (hoe deskundig ook) wordt vastgesteld. Laten we zeggen dat ik er, na onderzoek, van overtuigd was dat Hannes geen bovenmatig nerveuze hond is. In mijn ogen kan een hond met een roofwild aantekening geen angstige hond zijn. Daar is namelijk moed voor nodig. Ook had ik de hond al een paar keer in het echt ontmoet onder andere op de proef in Haaksbergen in 2017. Daar liep Hannes gebroederlijk naast Milo en dat was voor mij tekenend voor zijn goede karakter. Hij was uiterst relaxed in al dat rumoer daar.
Zijn werken , zijn gezondheidsuitslagen en karakter plus uiterlijk maakten hem tot de perfecte match.
Komt bij dat in Nederland een hond nooit afgekeurd zou worden omdat hij zich terughoudend gedraagt tijdens het meten.
Dit alles neemt niet weg  dat het oordeel van de Duitse keurmeester daar telt en de Duitse rasvereniging Hannes een ‘Zuchtsperre’ heeft opgelegd.

Aart en jij hebben het stevig opgenomen voor Hannes. Terecht?

Zowel Aart als ik zijn er van overtuigd dat Hannes een top-reu is die voor uitstekende nazaten kan zorgen. Wij denken dat de Zuchtsperre in Duitsland, gezien de omstandigheden, niet terecht is. De hond had zich bij diverse evenementen in Duitsland zonder problemen ‘laten zien’. Daarbij was zijn gedrag beschreven als ‘in wesen ruhig und freundlig’. Het is mij (ons) een raadsel hoe het vervolgens mogelijk is dat deze hond in Duitsland van de fok werd uitgesloten, omdat hij één maal angstig gedrag zou hebben vertoond. (Terwijl hij werd voorgebracht door een vreemde.) In Duitsland blijft een genomen beslissing echter rücksichtslos staan.
Wij hebben steeds weer geprobeerd onze kant van het verhaal naar voren te brengen, maar ‘kwamen er niet door’.

Er is door het toenmalige bestuur nooit geen hoor en wederhoor gepleegd .

2. Relatie met ons fokbeleid

Het is toch logisch dat wij als rasvereniging niet willen dat een hond met een buitenlands fokverbod ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt wordt?

Dat is zeker logisch. Zoals Ad bij de volgende vraag zal toelichten, is het niet nodig daarvoor  een extra bepaling in ons fokbeleid op te nemen. Naar zijn mening voldoet de huidige regelgeving in principe om te voorkomen dat deze honden ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt worden.

Hoe wordt met de huidige regelgeving voorkomen dat dat een hond met een buitenlands fokverbod ‘gewoon’ bij ons voor de fok gebruikt wordt?

AvR: Het is een ingewikkeld, maar logisch verhaal.
a. De totaal 74 landen die (als Full member, Associate Member of Contract Partner) bij de FCI zijn aangesloten zijn alle gebonden aan de Internationale Fokregels van de FCI. Zij dienen deze regels in het betreffende land te reglementeren en handhaven.
b. Dit betekent dat de Raad van Beheer in Nederland, net als de andere leden en partners van de FCI, haar Huishoudelijk Reglement en haar Kynologisch Reglement gebaseerd heeft op de internationale regels (de Breeding Rules) van de FCI.
Artikel VI.23D titel 2 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer luidt:
1. Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen.
2. Aandoeningen dienen te worden verwoord in het VFR van de rasvereniging.
Let op: Dit Nederlandse fokverbod geldt voor een ieder, dus ook voor niet-leden van de NVL.
c. Elk fokverbod van een FCI lid of partner is dus (net als ons fokverbod)  gebaseerd op de FCI regels.
Dus:
Als een hond in het buitenland een fokverbod heeft gekregen op grond van een gebrek dat niet in ons VFR (!) terug te vinden is, hebben wij iets laten liggen óf kunnen we het fokverbod negeren.
Let wel; dit is mijn interpretatie van de regelgeving. Of onze vereniging deze interpretatie (nadat navraag is gedaan bij de Raad van Beheer) wil overnemen is aan haar. De consequentie is ingrijpend.

Hoe kan het dan dat Hannes met zijn Duitse fokverbod toch toestemming van de NVL heeft gekregen om te dekken?

AvR: We volgen de redenering van het antwoord hiervoor:
a. Duitsland én Nederland zijn Full Member van de FCI en volgen de ‘Breeding Rules’ van de FCI.
b. Zowel Duitsland als Nederland kennen ‘bovenmatig angstig gedrag’ als een ‘aandoening’ die tot een fokverbod kan leiden en deze ‘aandoening’ is in ons VFR als volgt verwoord:
“5.1. Honden waarbij, tijdens enigerlei door de vereniging, Raad van Beheer of KNJV erkend evenement, vastgesteld is dat zij bovenmatig agressief, dominant of angstig gedrag vertonen kunnen voor de fokkerij worden uitgesloten.”
c. Nu Hannes diverse malen aan zo’n evenement in Nederland heeft deelgenomen en de ‘aandoening’ daar niet is vastgesteld, was en is er geen reden om Hannes een Nederlands fokverbod op te leggen.

Hannes is op de Clubmatch 2018 gemeten en reserve kampioen geworden en op de tentoonstelling in Utrecht 2018 is hij ook weer gemeten en ook reserve kampioen geworden,

Dus Hannes is er op grond van een ‘tekortkoming’ in ons VFR doorgeslipt?
AvR: Het is maar hoe je het bekijkt. Dat ‘Duitsland’ bij Hannes de ‘Fehler’ “Ängstlichkeit” heeft vastgesteld en hem daarom een Zuchtsperre heeft opgelegd, is een feit. In Duitsland kan een definitieve Zuchtsperre niet opgeheven worden.  Feit is ook dat bij Hannes tijdens de evenementen in Nederland en de chipcontrole door de Raad van Beheer geen ‘bovenmatig angstig gedrag’ is vastgesteld.
Natuurlijk kan e.e.a. voor de NVL aanleiding zijn om het tegengaan van fokken met honden met bovenmatig agressief, dominant of angstig gedrag anders/beter te gaan regelen.
Hoewel het m.i. niet nodig zou moeten zijn, kan er ook voor gekozen worden honden met een buitenlands fokverbod sowieso voor de fokkerij in Nederland uit te sluiten.

Ik hoorde dat Hannes de Zuchtsperre kreeg omdat bleek dat zijn nakomelingen ook zijn ‘gebrek’ vertoonden. Klopt dat?

AvR: Nee, dat klopt niet. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een ouderdier van verdere fok uit te sluiten omdat er bij de nakomelingen een bepaald gebrek wordt vastgesteld. Daarbij moeten er wel nakomelingen zijn met verschillende partners. Hannes had maar één nest in Duitsland. Zijn Zuchtsperre heeft hij alleen gekregen a.g.v.  tijdens één keuring vastgestelde “Ängstlichkeit”. Het is wel waar dat een Duitse zoon van Hannes gediskwalificeerd is bij een keuring wegens brommen naar de keurmeester (“Aggressiv gegen Menschen. Zahnkontrolle nicht möglich – knurrt bei der Kontrolle massiv.”)
Ik ken de hond niet en ben er (ook!) niet bij geweest. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat gedrag voor een deel (!) voort komt uit erfelijke factoren. Hier hebben zowel de vader- als de moederhond invloed. Belangrijk(er) is echter (ook) hoe de hond in de kritische periodes en daarna gesocialiseerd is.
Dit neemt niet weg dat het goed is extra alert te zijn als pups van een bepaalde hond dezelfde gebreken vertoont.
Ik word er een beetje moe van dat er kennelijk mensen zijn die er allerlei halve waarheden of regelrechte onwaarheden bijhalen om Hannes en zijn pups in diskrediet te brengen.

Hannes is vele malen gekeurd geweest in Duitslans bij deelname aan Zuchtshows en wedstrijden en altijd stond er wesen freunlich en ruhig.

Kun je je voorstellen dat de ‘casus Hannes’ tot gevolg kan hebben dat onze samenwerking met Duitsland in gevaar komt?
AvR: Als deze signalen er zijn, dan vind ik het goed dat ze met de leden gecommuniceerd worden.  Deze reactie van de voorzitter van het Weltverband op een vraag m.b.t. de casus Hannes is helder en ook logisch. Hij vindt dat er, op grond van de Duitse Zuchtsperre, met Hannes en zijn nazaten niet gefokt moet worden. Daarbij vraagt hij de rasvereniging in Nederland onze regelgeving zo veel mogelijk op de Duitse af te stemmen.
Overigens staat in het Duitse fokreglement dat de pups van een hond met een fok-uitsluitend gebrek een Zuchtsperre opgelegd krijgen. Betreft dus niet alle nazaten, maar alleen de eerstelijns nazaten.
Volgens mij is het Weltverband en onze Duitse zustervereniging goed uit te leggen (zie de vragen hiervoor) dat op grond van de huidige regelgeving een hond met een Duits ‘Zuchtsperre’ in principe ook een Nederlands fokverbod heeft. Daarbij is ook uit te leggen hoe het in dit geval gelopen is.
Dat er aanleiding is nog eens goed naar onze regelgeving te kijken, is m.i. duidelijk.
Feit is dat op grond van kynologische regels het land van herkomst een groot deel van de regels bepaalt.
In hoeverre het mogelijk en wenselijk is ‘duitse voorschriften’ over te nemen is daarbij wel de vraag. Hangt ook af van onze (on)mogelijkheden en waar wel en geen draagvlak voor is binnen de vereniging.

Wat vind je van de voorgestelde motie waarin gevraagd wordt om reglementswijzigingen?

Wij (ik als fokster en de pup-kopers) hebben daarover deze brief aan de Algemene Vergadering geschreven. Deze motie zal waarschijnlijk aangenomen worden. Overigens heeft de huidige eigenaar van Hannes de AV in deze brief aangegeven dat hij Hannes niet meer in zal zetten als dekreu.

3. Het voorstel van en het terugtreden van het bestuur

Waarom dit felle verzet tegen het voorstel van het bestuur?

Het begon met het mail van de toenmalige voorzitter van de
FBC, tevens bestuurslid, met o.a. de volgende tekst:
Het voornemen is dat honden
waarvoor in het buitenland een fokverbod geldt ook niet aan de richtlijnen van
de vereniging zullen voldoen. (Dat is ook logisch en het is eigenlijk
opmerkelijk dat daarvoor nog geen regels of richtlijnen bestonden.)
Conform het fokbeleid zal dat dus (nadat het voorstel is aangenomen) onderdeel
worden van de scoretabel en zal een hond waar dit voor geldt op dat onderdeel
een “0” scoren en dus niet aan de richtlijnen van de vereniging voldoen.
In het specifieke geval van Hannes geldt dat er een fokverbod in Duitsland
bestaat op Hannes zelf en alle nakomelingen daarvan. Dat is en was, ten tijde
van de dekking, al bekend en erg duidelijk vastgelegd door de Duitse
rasvereniging. Bij aanname van het voorgenomen beleid zal dat automatisch
inhouden dat Hannes en alle nakomelingen van Hannes niet aan de richtlijnen van
de vereniging zullen voldoen. Dat is, conform het fokverbod in Duitsland, niet
begrensd dus dat blijft zo, ook na eventueel meerdere generaties. Wanneer de
eigenaar van Hannes het niet eens is met dat fokverbod kan hij onderzoeken of
bezwaar daartegen in Duitsland mogelijk is.”

Omdat
ik met de beste bedoelingen en met toestemming van de vereniging Hannes als
dekreu had gebruikt viel dit bericht me ‘rauw op mijn dak’. Er was immers niets
veranderd. De pups voldeden en voldoen aan ons fokreglement en –beleid. Waarom
zouden ze dan, met terugwerkende kracht, niet meer voldoen?

Maar dat het bestuur maatregelen neemt om tegen te gaan, dat honden met een Zuchtsperre binnen ons fokbeleid worden gebruikt, is toch logisch? .

Dat er een voorstel voor een nieuwe regel zou komen om tegen te gaan, dat honden met een Zuchtsperre nogmaals als fokdier gebruikt zouden worden, kon ik nog wel begrijpen. Wat ik, tot op de dag van vandaag, niet begrijp is, dat het bestuur met haar voorstel een Duitse regel wilde invoeren, waardoor pups van een hond met een Zuchtsperre ook een 0 zouden gaan scoren. Hoe kun je nu als vereniging tegen mij als fokker en tegen de pup-kopers volhouden dat een reu gebruikt mag worden om vervolgens te bepalen dat de pups niet voldoen omdat die reu gebruikt is? En dat terwijl de vereniging volledig op de hoogte was van de Zuchtsperre. Als je iets nieuws bepaalt, sluit je toch de gevolgen voor eerdere beslissingen uit?!
AvR: Daar komt bij dat wij in Nederland de Duitse bepaling, dat pups van een ouderdier met een fok-uitsluitend gebrek van de fokkerij worden uitgesloten, niet kennen. M.i. logisch. Waarom zou je goede honden uitsluiten vanwege een ‘gebrek’ dat zij niet hebben? Als een pup van een hond met slechte heupen blijkt prima heupen te hebben, sluiten wij deze pup toch ook niet op voorhand al uit?! Veel ‘fok-uitsluitende gebreken’ kunnen worden vastgesteld of uitgesloten (!) middels door “de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken”. Ook bij ‘karakterfouten’ is het m.i. redelijk eenvoudig om vast te stellen of een hond de karakterfout van het ouderdier vertoont.

Goed, de emotie kan ik begrijpen, maar kon het niet wat minder?

Ik heb gelezen dat de uitingen op Facebook, per mail en op website er voor gezorgd hebben dat het bestuur de deuren heeft gesloten. Ik heb echter gemerkt dat er vanaf het begin geen overleg was. Het oude bestuur leek al bepaald te hebben hoe ze het wilden hebben. Ze moesten de Duitsers laten zien dat dit afgestraft zou gaan worden.
Ik begrijp niet waarom het bestuur niet is ingegaan op het voorstel/aanbod van Ad om er sámen uit te komen.

Wat was er mis met het voorstel van het bestuur?

AvR: Ik ga er van uit dat de intentie van het bestuur met de voorstel goed was. Als eigenaar van een pup van Hannes was ik natuurlijk niet blij met een voorstel dat tot gevolg zou hebben dat mijn reu op voorhand al niet zou voldoen aan de richtlijnen van mijn vereniging. Ik snapte ook niet hoe het bestuur van mijn vereniging met zo’n voorstel kon komen.
Het lukte me niet daarover op een normale manier contact met het bestuur te krijgen. Mijn nette mail werd niet beantwoord. Ik heb vervolgens de voorzitter benaderd om samen te proberen de emoties van beide kanten wat te temperen. Helaas hield hij zich niet aan zijn toezegging contact met me te houden.
Hierop bleef me niets anders over dan de vergadering te vervelen met een gedetailleerde uitleg, waarom het voorstel ‘van geen kant klopte’.

 1. Ik merkte op het tegenstrijdig aan elkaar te den dat het bestuur enerzijds groot belang hecht aan de voorgestelde reglementswijziging (tegen gaan gebruik honden met buitenlands fokverbod, belang internationale samenwerking etc.) maar dat het bestuur anderzijds benadrukt dat ‘de 0’ gezien moet worden binnen het nieuwe fokbeleid dat is gericht op 100% transparantie vanuit de NVL over alle in Nederland geboren en bij de RvB aangemelde nesten, waarbij op  geen enkele manier fokkers nog iets ontzegd wordt.
 2. Ik gaf aan het ongewenst te vinden dat pups buiten het fokbeleid van de vereniging geplaatst worden vanwege de vader die even daarvóór met toestemming van de vereniging is gebruikt.
 3. Ik wees de vergadering er op dat het argument “Om te voorkomen dat Nederland in een internationaal isolement terecht komt doordat honden, in de toekomst, niet meer gebruikt kunnen worden in het buitenland” geen steun vindt in hetgeen door de voorzitter van de FBC (m.i. ten onrechte) in zijn mailbericht namens de vereniging aan fokster Wilma de Graaf werd beweerd.  Bedoelde nazaten hebben geen ‘fokverbod’ of ‘Zuchtsperre’. ‘Eerstelijns’ nazaten worden niet ingeschreven in het Duitse ‘Zuchtbuch’ en daar blijft het bij. Ik overhandigde het  bestuur een afdruk van de relevante artikelen uit de Duitse regelgeving.
 4. Ik wees de vergadering er op dat het (verwijderde) argument “Om te voorkomen dat pupkopers, in de toekomst, er te laat achter komen dat hun hond of nazaten daarvan niet kunnen deelnemen aan bepaalde wedstrijden of proeven” door Wilma de Graaf eerder al weerlegd werd. (Inmiddels hebben twee pups hun VJP gehaald!)
 5. Ik wees de vergadering er op dat het (daarna ingebrachte!) argument “Om te voorkomen dat pupkopers, in de toekomst, onverwacht niet kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden“ geen steun vindt in de ‘Official Rules and Bylaws for International Field Trials and International Hunting Tests for Continental Pointers’ van de FCI.
 6. Ik wees de vergadering er op dat het argument “Om te voorkomen dat er internationaal gehandeld wordt in honden, welke ongeschikt zijn bevonden voor de fokkerij” en het uitgangspunt “dat het nooit zo mag zijn dat een hond waarop in een ander, FCI erkend, land een fokverbod rust aan de richtlijnen voor de fokkerij in Nederland kan voldoen” ons niet noodzaken om een wijziging/aanvulling in ons fokbeleid op te nemen. Wel om te bezien of we de ‘aandoeningen’ voldoende hebben beschreven in het VFR. Daarbij legde ik uit dat wij als rasvereniging op grond van artikel VI.23D titel 2 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer wel degelijk zeggenschap hebben en nu al voldoende mogelijkheid om honden met een buitenlands fokverbod die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen’ onder het ‘Nederlandse fokverbod’ te laten vallen.
 7. Ik vroeg mij af waarom (als het bestuur dat alsnog wilt) niet gekozen is voor de tekst: Honden met een buitenlands fokverbod scoren een 0? De tekst in het voorstel is verwarrend, voor meerderlei uitleg vatbaar en heeft ongewenste consequenties.
  a. Eerste zin van het voorstel betekent dat élke DSL, waar ook ter wereld, die in FCI erkende Duitsland ‘von der Zucht ist ausgeschlossen’ om te beginnen de 0 scoort.
  b. Tweede zin van het voorstel betekent dat elke DSL, waar ook ter wereld, die in Duitsland ‘von der Zucht ist ausgeschlossen’ en waarop een ‘fok uitsluitende maatregel’ van toepassing is daadwerkelijk de 0 scoort.
  c. Omdat geen definitie is van de term ‘fok uitsluitende maatregel’ wordt op deze wijze gekozen voor een bepaling waarvan de consequenties en reikwijdte onduidelijk is.

Is het voorstel van het inmiddels afgetreden bestuur terecht afgewezen?
Het voorstel haalde niet de vereiste twee-derde meerderheid. Dit ondanks de aankondiging van het bestuur voorafgaand aan de stemming dat zij zou aftreden als het voorstel zou worden afgewezen.

Wat vind je van het aftreden van het bestuur?

Wat wij schreven in onze
brief aan de Algemene Vergadering van 6 april:

“Tot slot nemen wij
nadrukkelijk afstand van berichten op Website, Social Media of via mail waarin
wordt gesuggereerd of beweerd dat een kleine groep mensen er voor gezorgd heeft
dat de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar kwam en er aldus voor
gezorgd heeft dat het bestuur zich terugtrok. Het bestuur is, behoudens de
beperkingen van de statuten (!) belast met het besturen van de vereniging en
heeft zich daarbij de richten naar de aanwijzingen betreffende de algemene
lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de
begroting of op andere wijze worden gegeven. (Artikel 25 Statuten)

Het, inmiddels afgetreden, bestuur heeft op 23 februari 2019 vier voorstellen aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Twee voorstellen hebben het, eenvoudig gezegd, ‘niet gehaald’. Ook dat is onderdeel van het democratisch proces binnen onze vereniging. Het vorige bestuur zag afwijzing van haar voorstellen als een ‘motie van wantrouwen’ en trad daarom terug. Het geeft geen pas leden die, overeenkomstig de regels rond de besluitvorming binnen onze vereniging, voorstellen van het bestuur afwijzen, te verwijten dat zij de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar brengen en het aftreden van het bestuur veroorzaakt hebben.”

Hoe moet het nu verder?

Ik begrijp dat er op 6 april een nieuw bestuur gekozen is. Naar verwachting zijn de moties m.b.t. het fokbeleid en het e-locus aangenomen.

Ik wacht af welke voorstellen
het nieuwe bestuur doet n.a.v. deze moties.

Wat ik vooral hoop, is dat we
binnen onze vereniging sámen verder kunnen.

Ik vind het klasse van Aart daarvoor
de voorzet gegeven heeft en heeft besloten om Hannes niet meer voor een dekking
te gebruiken. Niet dat hij twijfelt aan de kwaliteiten van Hannes. Nee, hij
schrijft de AV:

“Ik ben van mening dat de
belangen van het, ook door mij zo geliefde, ras door een sterke en evenwichtige
rasvereniging behartigd moeten worden. In het belang van de Duitse Staande
Langhaar heb ik daarom besloten Hannes niet langer beschikbaar te stellen als
dekreu.”

Ik ben ook van mening dat er openheid van zaken over alles naar de leden geventileerd worden , dat is tot nu toe zeker niet het geval, een zeer eenzijdige berichtgeving waarin onze positie totaal onderbelicht blijft