Aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging ‘LANGHAAR’ (NVL) in vergadering bijeen op 6 april 2019 te Zwartebroek.

Beste leden van de Nederlandse Vereniging ‘LANGHAAR’,

Ik ben de eigenaar van Hannes von Kiekenbruch. Overtuigd van de kwaliteiten van Hannes als jachtpraktijkhond en dekreu heb ik Hannes beschikbaar gesteld voor dekkingen in Nederland. Hannes heeft begin vorig jaar Silke van de Westkerkseberg gedekt en daar zijn 10 prachtige pups uit voortgekomen.

Formeel was en is er geen enkel bezwaar tegen het gebruik van Hannes als dekreu in Nederland. Hij voldeed en voldoet aan de richtlijnen van de NVL. De dekking van Silke vond dan ook plaats nadat de NVL daarvoor toestemming had verleend. Vóórdat ik mij als eigenaar van Hannes bij de Raad van Beheer (RvB) liet registeren heb ik bij de RvB nagevraagd of het toegestaan was hem als dekreu in te zetten ondanks het feit dat hij in Duitsland, afgevoerd van de dekreuenlijst, niet meer mocht dekken. Hier was geen bezwaar tegen!

Hannes heeft een Zuchtsperre omdat hij eenmalig (!) tijdens een exterieurkeuring, onder bepaalde omstandigheden, naar het oordeel van de keurmeester, Ängstlichkeit heeft getoond. In Duitsland reden voor een definitieve Zuchtsperre, die niet herroepen kan worden. Dit ondanks het feit dat Hannes daarvóór prachtige resultaten haalde op proeven en wedstrijden waarbij geen enkel gedragsprobleem werd geconstateerd. Hier in Nederland heb ik Hannes twéé maal voorgebracht op een exterieurkeuring waarbij eveneens prachtige resultaten werden gehaald en géén gedragsprobleem werd vastgesteld. Hiermee was en is er voor de NVL geen reden Hannes van de fokkerij uit te sluiten wegens het vertonen van bovenmatig angstig gedrag zoals bedoeld in het Verenigingsfokreglement.

Deze reden was en is er voor mij ook niet. Tot op de dag van vandaag ervaar ik hoe goed deze hond zowel in bouw als in jachtaanleg en karakter ‘in elkaar zit’. Ik wil dan ook benadrukken dat ik, met het ter beschikking stellen van Hannes als dekreu, geen ander doel voor ogen had dan het fokken van gezonde, karaktervaste jachtgebruikshonden. De wijze waarop hierop door een aantal personen gereageerd is, heb ik als onrechtvaardig en onterecht ervaren.

Laten we, beste mensen, de kwestie vooral niet ingewikkelder maken dan deze is. Er is, niet voor het eerst, een nest gefokt, waarbij gebruik gemaakt is van een reu met een Zuchtsperre. Als de NVL (de leden) dit ongewenst vinden en het voor de toekomst voorkomen willen is dat prima. Maar stop met het aanvoeren van zaken die er niet toe doen! Wij fokkers hebben altijd wel wat aan te merken op de keuze van de andere fokker. Gelukkig zijn er eigenwijze fokkers die met hun resultaten hun gelijk bewijzen. Zo lang dit verantwoord gebeurt is dit alleen maar te waarderen en in het belang van ons ras.

Ik begrijp dat er op deze vergadering, onder andere, gesproken wordt over een voorstel om in de toekomst te voorkomen dat gefokt wordt met honden met een Zuchtsperre. Als hiervoor gekozen wordt, kost dit uiteraard tijd voordat eventuele wijzigingen in de regelgeving van kracht zijn. Het bestuur moet daarvóór in staat zijn om in alle rust evenwichtige en goed onderbouwde voorstellen samen te stellen. Ik wil het bestuur daartoe, ook van mijn kant, in de gelegenheid stellen.

Ik ben van mening dat de belangen van het, ook door mij zo geliefde, ras door een sterke en evenwichtige rasvereniging behartigd moeten worden. In het belang van de Duitse Staande Langhaar heb ik daarom besloten Hannes niet langer beschikbaar te stellen als dekreu.

Ik hoop er ook op deze wijze aan bij te dragen dat wij, als liefhebbers van dit prachtige ras, sámen verder kunnen met hetgeen waar het écht om gaat: Behoud van de Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond!

Ermelo, 24 maart 2019.

Aart Mosterd
Kennel ‘Van Mosmalen’ vanaf 8 juni 1993.